Ego:s anpassning till GDPR

Från 25 maj 2018 gäller GDPR, en ny lag som reglerar hantering av personuppgifter.

På Ego har vi naturligtvis anpassat våra rutiner och uppdaterat våra system, så vi följer de nya reglerna.

Som medlem hos oss kommer du framför allt att märka att något har hänt under Mina sidor, då du loggar in via vår hemsida. Användarnamn för inloggning är, som tidigare, din hos oss registrerade e-postadress. Lösenordet är numret i framkant på ditt träningskort (fem siffror).

 

Ego:s policy för hantering av personuppgifter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Ändamål med behandlingen – Vad Ego använder dina personuppgifter till

Vi sparar dina personuppgifter framför allt för att kunna ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta gäller till exempel i samband med registrering och passbokning, men även för att vi ska kunna anpassa visningen av det träningsutbud du har tillgång till och ge dig information om den anläggning du tränar på, och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering

Du har möjlighet att via Mina Sidor ta ut ett registerutdrag på de personuppgifter som är registrerade. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer det att märkas när du loggar in på ditt konto.

Personuppgiftsbiträde

Systemet vi på Ego använder för lagring av medlemmarnas uppgifter uppfyller de krav som gäller hantering av personuppgifter. Ansvarig leverantör och personuppgiftsbiträde är: Pastell Data AB, Citadellsvägen 23, 211 18 Malmö